Ochrana a výskyt kuny lesní

Oblast rozšíření kuny lesní pokrývá prakticky celé území Evropského kontinentu, a to snad jen s výjimkou Španělska a Portugalska. Směrem na východ pak její území sahá až do oblastí západní Sibiře a Malé Asie. V rámci České republiky můžeme výskyt kuny zaznamenat hlavně v rozsáhlých lesních porostech, byť je možné se s ní setkat i v rámci oblastí obhospodařovaných člověkem, nebo v lokálních biotopech. Z hlediska typu lesa lze říci, že vyhledává především jehličnaté lesy, ve kterých žije podle odhadů více než polovina její populace. Nebrání se však ani životu v lesech smíšených, které pravděpodobně obývá zhruba 40% zástupců tohoto druhu. Víceméně vzácný je její výskyt v lesech listnatých. Odhady hustoty populace kuny na našem území mluví o 5 až 9 kusech na 100 hektarů, avšak detailní průzkum v tomto ohledu na našem území nikdy neproběhl.

Oblasti výskytu kuny lesní v ČR

Obecně lze říci, že se kuna lesní vyskytuje na celém území naší republiky, ale faktem je, že existují území, kde se vyskytuje v hojnějším počtu, a to buď v rámci celé plochy daného území, nebo v mnoha menších lokalitách na daném území. Největšími souvislými plochami jejího výskytu u nás jsou Šumava, Doupovské hory, Krkonoše a Beskydy. Lokality s mnoha menšími celky kde žije, jsou České středohoří, Lužické hory, Krušné hory, Jeseníky a prakticky celá jižní Morava.

Lov kuny

Pokud se stane, že máte s kunou problémy a potřebujete se jí zbavit, je třeba brát v potaz, že je její lov omezen zákonem, byť ne zase tolik přísně. Co je lovem myšleno? Za lov je považován pouze odstřel, čí odchyt to takzvaného sklopce. Lov „do želez“ je přísně zakázán, což se ovšem týká lovu všech zvířat, protože se jedná o týrání. Lovení přitom není možné během celého roku, ale pouze v průběhu čtyř měsíců, a to od začátku listopadu do konce února. V ostatních měsících je protizákonný. Existuje však výjimka, kdy je možné kunu lovit celoročně. Tato výjimka se vztahuje na oblasti, kde žijí vybrané druhy ptáků, konkrétně pak jeřábek lesní, koroptev polní, tetřev hlušec a tetřívek obecný. Při porušení zákona v tomto ohledu hrozí nejen finanční pokuta, ale také trestní stíhání, které může skončit až odnětím svobody. Nejlepší asi je vypořádat se s kunou tak, že ji vyženete. Není to sice nejlehčí úkol, ale při troše snahy se to dá zvládnout. Metod existuje několik a dle zkušeností lidí platí na každého jedince něco jiného. Ve většině případů proto bude zřejmě nutné vyzkoušet více postupů.

Powered by: Wordpress