Monthly Archives: Červen 2015

Ochrana a výskyt kuny lesní

Oblast rozšíření kuny lesní pokrývá prakticky celé území Evropského kontinentu, a to snad jen s výjimkou Španělska a Portugalska. Směrem na východ pak její území sahá až do oblastí západní Sibiře a Malé Asie. V rámci České republiky můžeme výskyt kuny zaznamenat hlavně v rozsáhlých lesních porostech, byť je možné se s ní setkat i v rámci oblastí obhospodařovaných člověkem, nebo v lokálních biotopech. Z hlediska typu lesa lze říci, že vyhledává především jehličnaté lesy, ve kterých žije podle odhadů více než polovina její populace. Nebrání se však ani životu v lesech smíšených, které pravděpodobně obývá zhruba 40% zástupců tohoto druhu. Víceméně vzácný je její výskyt v lesech listnatých. Odhady hustoty populace kuny na našem území mluví o 5 až 9 kusech na 100 hektarů, avšak detailní průzkum v tomto ohledu na našem území nikdy neproběhl.

Oblasti výskytu kuny lesní v ČR

Obecně lze říci, že se kuna lesní vyskytuje na celém území naší republiky, ale faktem je, že existují území, kde se vyskytuje v hojnějším počtu, a to buď v rámci celé plochy daného území, nebo v mnoha menších lokalitách na daném území. Největšími souvislými plochami jejího výskytu u nás jsou Šumava, Doupovské hory, Krkonoše a Beskydy. Lokality s mnoha menšími celky kde žije, jsou České středohoří, Lužické hory, Krušné hory, Jeseníky a prakticky celá jižní Morava.

Lov kuny

Pokud se stane, že máte s kunou problémy a potřebujete se jí zbavit, je třeba brát v potaz, že je její lov omezen zákonem, byť ne zase tolik přísně. Co je lovem myšleno? Za lov je považován pouze odstřel, čí odchyt to takzvaného sklopce. Lov „do želez“ je přísně zakázán, což se ovšem týká lovu všech zvířat, protože se jedná o týrání. Lovení přitom není možné během celého roku, ale pouze v průběhu čtyř měsíců, a to od začátku listopadu do konce února. V ostatních měsících je protizákonný. Existuje však výjimka, kdy je možné kunu lovit celoročně. Tato výjimka se vztahuje na oblasti, kde žijí vybrané druhy ptáků, konkrétně pak jeřábek lesní, koroptev polní, tetřev hlušec a tetřívek obecný. Při porušení zákona v tomto ohledu hrozí nejen finanční pokuta, ale také trestní stíhání, které může skončit až odnětím svobody. Nejlepší asi je vypořádat se s kunou tak, že ji vyženete. Není to sice nejlehčí úkol, ale při troše snahy se to dá zvládnout. Metod existuje několik a dle zkušeností lidí platí na každého jedince něco jiného. Ve většině případů proto bude zřejmě nutné vyzkoušet více postupů.

Bezbariérový přístup v pražském metru

Pohyb s pomocí městské hromadné dopravy může být pro osoby s tělesným postižením problematický, což dvojnásob platí v případech, kdy chtějí využít některou z linek metra Praha, které jsou mnohdy zakopány i desítky metrů pod zemí. K tomuto účelu jsou proto ve stanicích zbudovávány zařízení, které zajistí, aby se invalidní cestující na zastávky dostali. V případě pražského metra je to ovšem trochu komplikované, protože při výstavbě starších úseků nebylo počítáno s přepravou hendikepovaných, což znesnadňuje a někdy až téměř znemožňuje jejich bezbariérovou úpravu ze stavebního i z uživatelského hlediska. Proto i dnes přes veškerou snahu dopravního podniku nejsou všechny stanice bezbariérové, konkrétně jich je 23 z celkového počtu 57.

Technických řešení odstraňujících tento nedostatek najdeme v pražském metru hned několik. Jedná se o výtahy určené pro osobní použití a také o svislé a šikmé plošiny. Lze se setkat také se speciálně modifikovanými nákladními výtahy. U těch je však nutná asistence speciálně vyškolené osoby, která má k jejich použití oficiální povolení.
Během provozu mají zařízení pro tělesně postižené občas poruchu. Proto doporučujeme, abyste si před cestou zjistili aktuální stav jejich funkčnosti, který naleznete na této stránce:

http://www.dpp.cz/stav-bezbarierovych-zarizeni/

Důležité je zmínit, že eskalátory ve stanicích nejsou konstruovány k přepravě hendikepovaných jedinců a pokus o jejich využití v tomto směru je zakázán, protože je potenciálně velice nebezpečný, jak pro takto přepravovanou osobu, tak pro ostatní cestující.

Powered by: Wordpress