Bezbariérový přístup v pražském metru

Pohyb s pomocí městské hromadné dopravy může být pro osoby s tělesným postižením problematický, což dvojnásob platí v případech, kdy chtějí využít některou z linek metra Praha, které jsou mnohdy zakopány i desítky metrů pod zemí. K tomuto účelu jsou proto ve stanicích zbudovávány zařízení, které zajistí, aby se invalidní cestující na zastávky dostali. V případě pražského metra je to ovšem trochu komplikované, protože při výstavbě starších úseků nebylo počítáno s přepravou hendikepovaných, což znesnadňuje a někdy až téměř znemožňuje jejich bezbariérovou úpravu ze stavebního i z uživatelského hlediska. Proto i dnes přes veškerou snahu dopravního podniku nejsou všechny stanice bezbariérové, konkrétně jich je 23 z celkového počtu 57.

Technických řešení odstraňujících tento nedostatek najdeme v pražském metru hned několik. Jedná se o výtahy určené pro osobní použití a také o svislé a šikmé plošiny. Lze se setkat také se speciálně modifikovanými nákladními výtahy. U těch je však nutná asistence speciálně vyškolené osoby, která má k jejich použití oficiální povolení.
Během provozu mají zařízení pro tělesně postižené občas poruchu. Proto doporučujeme, abyste si před cestou zjistili aktuální stav jejich funkčnosti, který naleznete na této stránce:

http://www.dpp.cz/stav-bezbarierovych-zarizeni/

Důležité je zmínit, že eskalátory ve stanicích nejsou konstruovány k přepravě hendikepovaných jedinců a pokus o jejich využití v tomto směru je zakázán, protože je potenciálně velice nebezpečný, jak pro takto přepravovanou osobu, tak pro ostatní cestující.

Napsat komentář

Powered by: Wordpress